KVNW

Kwast Wijnkopers onderneemt duurzaam en hecht als familieonderneming sterk aan de normen en waarden die goed ondernemerschap zo typeren. De keuze van wijn laat immers zien wie je bent. Het zegt iets over gevoel voor kwaliteit en smaak. Over aandacht, herkomst, karakter, vakmanschap en passie. Kwast Wijnkopers heeft de afgelopen jaren een band geschept met producenten en leveranciers. Het assortiment is zeer bewust samengesteld en daarbij is gelet op vier elementen:

  • zuivere productkwaliteit
  • respect voor de aarde die het product voortbrengt
  • eerlijk zakendoen
  • teruggeven aan de maatschappij

Zuiver, bewust, eerlijk en sociaal zijn de duurzame waarden voor alle producten waarin Kwast Wijnkopers gelooft. Hierbij wordt 100% transparantie nagestreefd. Bij de producten en diensten hoort een eerlijk verhaal op basis van helderheid, oprechtheid en eigen verantwoordelijkheid. De eigenschappen zuiver, bewust, eerlijk en sociaal onderscheiden Kwast Wijnkopers en iedereen die de ‘Kwast-wijnen’ produceert, verkoopt of drinkt.

Kwast Wijnkopers is lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), de enige landelijke branchevereniging van Nederlandse wijnhandelaren en groothandels. Kwast Wijnkopers vertegenwoordigt samen met de overige leden uit de wijnbranche 80% van de wijn die in Nederland wordt geïmporteerd.

De KVNW behartigt de belangen van haar leden, maar lidmaatschap is alleen mogelijk indien een bedrijf voldoet aan een aantal zorgvuldig opgestelde normen en kwaliteitseisen. Wijnhandelaren verwerven in dat geval ook een gecertificeerd kwaliteitskeurmerk dat de kwaliteit en authenticiteit van de ingevoerde wijnen garandeert en periodiek wordt gecontroleerd.

Kwast Wijnkopers is sinds 2012 in het bezit van het keurmerk ‘Register Wijnhandelaar’ en voldoet daarmee aan de door de KVNW gestelde normen en kwaliteitseisen.

Kwast Wijnkopers kan onder meer de volgende zaken garanderen:

  • het kennisniveau en de vakbekwaamheid met betrekking tot wijn wordt binnen de gehele onderneming op peil gehouden
  • het aangaan van langdurige en duurzame relaties met leveranciers waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over verschillende elementen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • transparantie en eerlijke communicatie staan bij Kwast Wijnkopers hoog in het vaandel
  • veel aandacht voor duurzame aspecten rond milieu en verantwoord energiegebruik