Zoeken?

KVNW Register Wijnhandelaar

Kwast Wijnkopers is in het bezit van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. De KVNW is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, de enige landelijke branchevereniging van Nederlandse wijnimporteurs en groothandelaren.

Het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar is een beschermend en onderscheidend kwaliteitsmerk en geldt alleen voor de leden van de KVNW. Aangesloten bedrijven worden getoetst door een onafhankelijke auditor. Een wijnhandelaar met een keurmerk is aantoonbaar betrouwbaar en deskundig en voldoet aan een aantal strikt geformuleerde kwalitatieve voorwaarden. De voorwaarden hebben met name betrekking op de voedselveiligheid en kwaliteit van wijn. Daarnaast wordt een bedrijf gecheckt op inspanningen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Bij het toekennen van het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar wordt een wijnhandelaar getoetst op de volgende factoren:

  • Hygiëne en voedselveiligheid

Volledige traceerbaarheid in de keten is belangrijk. De wijn voldoet aantoonbaar aan alle regelgeving ten aanzien van productie en etikettering. De wijnhandelaar gebruikt, indien nodig, de Meldwijzer van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de wijnen worden geanalyseerd en de hygiënecode (HACCP-analyse) voor de wijnsector wordt gevolgd.

  • Verantwoord genieten

De wijnhandelaar neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat motiveert het bedrijf om verantwoorde wijnconsumptie bij de consument te stimuleren. De KVNW is lid van het internationale Wine in Moderation-initiatief. Met o.a. de campagne ‘Wim over wijn’ geeft de KVNW invulling aan deze verantwoordelijkheid.

  • Marketing

In alle uitingen (marketing en communicatie) is de wijnhandelaar transparant en eerlijk over de herkomst- en kwaliteit van wijn. De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken van STIVA wordt nageleefd.

Ook houdt de wijnhandelaar zich aan de afspraak in de wijnbranche dat geen uiting wordt gegeven aan de gezondheidsclaim van wijn.

  • Milieu en duurzaamheid

Het bedrijf houdt aantoonbaar rekening met milieu en leefomgeving. De wijnhandelaar gaat verantwoord om met afval, energie en water. Daarnaast wordt een verhoging van het gebruik van gerecyclede materialen nagestreefd. Het brancheverduurzamingsplan van de sector wordt ondersteund waarmee met name wordt ingezet op reductie van het glasgewicht. In de standaard inkoopvoorwaarden van de KVNW is aandacht voor milieuaspecten in de hele keten.

  • Betrouwbaar zaken doen

Het bedrijf heeft passende werkafspraken met de douane over accijnsafdracht. Ook neemt een gecertificeerd bedrijf alleen wijn af van producenten die zich houden aan bepalingen en regels die voortvloeien uit de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). In de inkoopvoorwaarden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van mensenrechten, internationale gedragsnormen en het tegengaan van kinderarbeid. De wijnhandelaar draagt zorg voor de bewaking en bescherming van de persoonlijke gegevens van klanten en consumenten en heeft een duidelijke klachtenprocedure. De wijnhandelaar is transparant in zijn administratie en bedrijfsvoering.

  • Arbeidsomstandigheden

De wijnhandelaar houdt zich aan de ARBO catalogus Wijnen, heeft een recente Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) voorhanden en volgt de CAO Drankenindustrie. Ook beschikt een wijnhandelaar over voldoende vakbekwaamheid en wijnkennis en zijn er opleidingsplannen voor de medewerkers.